Самооценка

Өзін-өзі бағалау – ҚАРАША - 2023
I.БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
II.КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ ТАЛДАУ
III.БІЛІМ АЛУШЫЛАР КОНТИНГЕНТІ
IV.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС
V. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН БАҒАЛАУ
VІ.ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ
VІІ.ОҚУ-МАТЕРИАЛДЫҚ АКТИВТЕР
VIII.АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ КІТАПХАНА ҚОРЫ
IX. БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖӘНЕ БАСҚА РЕСПОНДЕНТТЕРДІҢ САУАЛНАМАСЫ
X. «NURORDA» МЕКТЕП-ЛИЦЕЙІНІҢ ӨЗІН-ӨЗІ АТТЕСТАТТАУ ЕСЕБІ
XI. АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР ЕСЕБІ - ЖЕЛТОҚСАН-2023